คณะกรรมการ

คณะกรรมการจัดการความรู้ ปี ๒๕๕๔

?1.??นางโสภิต????????? สุวรรณเวลา

ที่ปรึกษา

?2. ?นางเจียมจิต? โสภณสุขสถิตย์

ประธาน

?3.? นางจิราภรณ์????? ชูวงศ์

กรรมการ

?4.? นางสาวภารณี??? เทพส่องแสง

กรรมการ

?5.? นางสาวรุ่งฤดี??? ?อุตสาหะ

กรรมการ

?6.? นางวรารัตน์?????? ทิพย์รัตน์??????????

กรรมการ

?7.? นางสาวจิณัฐตา?????ศุภศรี??

กรรมการและเลขานุการ

?คณะกรรมการจัดการความรู้ ปี ๒๕๕๓

?1.??นางกนกวรรณ? ศิลปกรรมพิเศษ

ที่ปรึกษา

?2. ?นางเจียมจิต? โสภณสุขสถิตย์

ประธาน

?3.? นางปัทมา? แคนยุกต์

กรรมการ

?4.? นางประไพพิศ? สิงหเสม

กรรมการ

?5.? นางโสภิต? สุวรรณเวลา

กรรมการ

?6.? นางสาวรุ่งฤดี? อุตสาหะ

กรรมการ

?7.? นางจิราภรณ์? ชูวงศ์

กรรมการ

?8.? นางมณีนุช? ปริสุทธิคุณากร

กรรมการและเลขานุการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *