หน้าหลัก    ! ติดต่อวิทยาลัย
 
ระบบงาน
ศูนย์ศึกษาและบริการวิชาการ
 

แบบสำรวจการใช้งานเว็บไซต์วิทยาลัย

ร่วมตอบแบบสอบถามนี้

 
   
ปฏิทินกิจกรรม
>> การจัดการเรียนการสอน

 คู่มือการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

 คู่มือการจัดการเรียนการสอน                                           

   Download       


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bnct.ac.th