˹ѡ
 
   ѡ
 โครงสร้างฝ่ายกิจการนักศึกษา
 บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา
 บริการและสวัสดิการนักศึกษา
 ระเบียบหอพักนักศึกษา
 บริการงานสุขภาพและให้คำปรึกษา
 งานพัฒนานักศึกษา
 ข้อมูลสโมสรนักศึกษา
 งานกิจกรรมนักศึกษา
 ตารางกิจกรรม
 ระเบียบการแต่งกาย
 ระเบียบการลา
 
 
 
  >> ระเบียบการแต่งกาย
 ระเบียบการแต่งกายขณะเรียนภาคทฤษฏี
  นักศึกษาชาย
๑.      เสื้อเชิ้ตแขนสั้น แขนยาว สีขาว ผ้าไม่มีลวดลาย ใส่ชายเสื้อไว้ในกางเกง
๒.      กางเกงขายาวแบบสุภาพ ทรงแสลค สีดำ (ห้ามสวมกางเกงยีนส์)
๓.      เข็มขัดสีดำ หนังสีดำ ขนาดกว้าง ๓ เซนติเมตร   หัวเข็มขัดตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัย
๔.      เน็คไทดำ ติดตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัย
๕.      ป้ายชื่อ นามสกุล พื้นตัวอักษรสีขาว ประดับที่อกเสื้อด้านซ้าย
๖.      รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำผูกเชือก ถุงเท้าสีดำ
 นักศึกษาหญิง แบบที่ ๑ ทั่วไป
๑.   เสื้อแขนสั้น เหนือข้อศอก สีขาว ปกเชิ้ต  ผ้าไม่มีลวดลาย กระดุม ๕ เม็ดตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัย (ใส่ชายเสื้อไว้ในกระโปรง)
๒.    
กระโปรงสีดำ แบบเรียบ ยาวคลุมเข่าเรียบร้อย ผ้าไม่มีลวดลาย  ไม่มันไม่บาง
๓.     เข็มขัดหนังสีดำขนาดกว้าง ๓ เซนติเมตร หัวเข็มขัดตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยฯ
๔.   เข็มเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัย ประดับที่หน้าอกเสื้อด้านซ้าย
๕.   รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำสูงไม่เกิน ๒ นิ้ว สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒-๔       รองเท้าผ้าใบสีขาวไม่มีลวดลายและถุงเท้าสีขาวสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑
.      ป้ายชื่อ นามสกุล พื้นตัวอักษรสีขาว ประดับที่อกเสื้อด้านซ้าย
  แบบที่ ๒ ชุดนักศึกษาหญิงแบบมีผ้าคลุมศีรษะ
๑.      เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว  ปลายแขนจั๊ม ผ้าไม่มีลวดลาย กระดุม ๕ เม็ด  ตราสัญลักษณ์ของ วิทยาลัย (ใส่ชายเสื้อไว้ในกระโปรง)
๒.   กระโปรงสีดำทรงเอ ยาวคลุมเหนือตาตุ่ม ๓ นิ้ว ไม่ผ่า ซิปหลัง  ไม่มีลวดลาย ไม่มัน   ไม่โปร่งบาง
๓.    ผ้าคลุมศีรษะขาวไม่มีลวดลาย ปลายผ้าแหลมด้านหน้า คลุมอกประมาณกระดุมเม็ดที่ ๓
๔.   เข็มขัดหนังสีดำขนาดกว้าง ๓ เซนติเมตร หัวเข็มขัดตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัย
๕.   เข็มเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยประดับที่ผ้าคลุมศีรษะด้านซ้ายบริเวณอก
๖.   ป้ายชื่อ นามสกุล  ประดับที่ผ้าคลุมศีรษะด้านซ้าย บริเวณหน้าอก
๗.   รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำสูงไม่เกิน ๒ นิ้ว สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒-๔ รองเท้าผ้าใบสีขาวไม่มีลวดลายและถุงเท้าสีขาวสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑
         

 


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th