CSS MenuMaker
Coin Slider: jQuery Image Slider Plugin with Unique Effects
Star Wars: The Old Republic Star Wars: The Old Republic
รับสมัครบุคคลผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561
ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ใบจ่ายเงินค่าเทอมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4
ใบจ่ายเงินค่าเทอมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2560
การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ไตรมาสที่ 4
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2560
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2560
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน 2560
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2560

Untitled Document
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 5 ปี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในการมีส่วนร่วมพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพของจังหวัดตรัง
ผู้บริหารรับรางวัลพยาบาลดีเด่น 2559 ประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคใต้
คณาจารย์ นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรังร่วมออกบูธบริการวิชาการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โครงการพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมพิรุณ รัตนวนิช วิทยาลัยพบาบาลบรมราชนนี ตรัง
กิจกรรม "วันพยาบาล" วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ให้เกียรติต้อนรับ
ร่วมกันทำบุญตักบาตรในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมแสดงความยินดีกับ นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา เดินทางไปรับตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
กิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ ๑๐๐ ปี ณ บริเวณหน้าเสาธงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ดร.ขวัญตา บุญวาศ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันปลูกศรีตรัง ต้นดาวเรือง เนื่องในสัปดาห์ปลูกต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
" คล้องใจช่อศรีตรัง วอตรัง มั่นคงกลมเกลียว "
<<กิจกรรมทั้งหมด>>
 
 
 
 
 
 วพบ.ตรัง  ร่วมประดิษฐ์
ดอกดารารัตน์ ๙๙๙ ดอก
  
 "บัณฑิต วพบ.ตรังกับการ
พัฒนาบ้านเกิด"
 


ครอบครัว BCNT


โครงการ up to me

ผู้หญิงเก่ง ..
ดร.ขวัญตา บุญวาศ
หนังสือพิมพ์ตรังนิวส
์ฉบับ วันที่ 11 -20 ส.ค. 2555

25 ปีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ฉบับภาษาอังกฤษ


25 ปีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ฉบับภาษาไทย

 วพบ.ตรัง เข้าร่วมเรียน
รู้และทำงาน สมัชชาสุข
ภาพระดับพื้นที่ จ.ตรัง
 
   
 
  :::

   
       
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑