CSS MenuMaker
   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า จัดประชุมวิชาการประจำปี เรื่องการดูแลผู้ป่วยวิกฤต

       

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

จัดประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง การดูแลผู้ป่วยวิกฤต

 

ดาวน์โหลด รายละเอียด     แผ่นผับ       ใบสมัคร
 วันที่ประกาศ : 2 เมษายน พ.ศ. 2557

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ

     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th