CSS MenuMaker
   ขยายรับสมัครเข้าอบรม "โครงการอบรมภาษาอังกฤษทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากร"

       

ขยายรับสมัครเข้าอบรม "โครงการอบรมภาษาอังกฤษทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากร" ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 131  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 18 เมษายน 2561

 

ขั้นตอนการรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 18 เมษายน 2561

 

1. สมัครเข้าร่วมประชุม 

  ภายในวันที่ 18 เมษายน 2561

  สมัครฝึกอบรมออนไลน์ทางระบบ PIMTIS ได้ที่   

   http://pimtis.pi.ac.th/institute/page/991000

 

  

 

Username : เลขบัตรประชาชน13หลัก
Password : เลขท้ายบันประชาชน4ตัวหลัง
 

2. ชำระเงินค่าลงทะเบียน คนละ 2,500 บาท

  วิธีชำระเงิน  

  พิมพ์ใบชำระเงิน ทางระบบ PIMTIS

  ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาตรัง                             

  ชื่อบัญชี สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาล       

  บรมราชชนนี ตรัง หมายเลขบัญชี              

  903–0–37903-0

 

3. ส่งหลักฐานชำระค่าลงทะเบียน

 ภายในวันที่ 18 เมษายน 2561

 ส่งหลักฐานออนไลน์ทางระบบ PIMTIS ได้ที่

  www.bcnt.ac.th  หรือ

  http://pimtis.pi.ac.th/institute/page/991000

 

4. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

  ในวันที่ 18 เม.ย. 2561

  ทางเว็บไซต์ www.bcnt.ac.th


เอกสาร Download

-หนังสือประชาสัมพันธ์

-แผ่นพับประชาสัมพันธ์

-ใบสมัครกรณีปริ้นจากระบบไม่ได้ 



 วันที่ประกาศ :

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑