CSS MenuMaker
   รับสมัครบุคคลเข้าอบรม โครงการอบรมเฉพาะทาง หลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉินรุ่นที่ 5

       


1. สมัครฝึกอบรม  ภายในวันที่ 10 ม.ค. 2562

สมัครฝึกอบรมออนไลน์โดย Scan QR code หรือ  http://pimtis.pi.ac.th/institute/page/991000

2.   ชำระเงินค่าสมัคร คนละ 200 บาท

วิธีชำระเงิน

ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาตรัง                             

ชื่อบัญชี สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ตรัง

หมายเลขบัญชี  903–0–37903-0

(โอนผ่าน ATM , จ่ายผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร  หรือ Internet banking)

 

3. การส่งหลักฐานชำระค่าสมัคร ภายในวันที่ 10 ม.ค. 2562

    (ระบุชื่อผู้สมัคร และเลขบัตรประชาชนให้ชัดเจน)

    - โทรสาร : 075211298  ต่อ 121

    - Email:  bcnt.academic@gmail.com

    - http://pimtis.pi.ac.th/institute/page/991000 

      (เข้าระบบ U:เลขบัตรประชาชน , P:เลขท้ายบัตรประชาชนสี่ตัวหลัง, กดส่งหลักฐาน)

 

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 11 ม.ค. 2562

 

5. สอบข้อเขียน เวลา 10.30 - 12.00 น. และสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 - 16.00 น. ในวันที่ 14 ม.ค. 2562

 

6. ประกาศผลสอบ ในวันที่ 17 ม.ค. 2562

 

7. รายงานตัว พร้อมส่งหลักฐานการสมัคร และใบส่งตัวเข้ารับการอบรม  ในวันที่ 1 ก.พ. 2562

 

เอกสาร DOWNLOAD

-หนังสือประชาสัมพันธ์

-แผ่นพับประชาสัมพันธ์

-ใบสมัคร (กรณีข้อมูลในระบบ Error) วันที่ประกาศ : 3 มกราคม พ.ศ. 2562

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑