CSS MenuMaker
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ

       

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ

รายละเอียด 

เพิ่มเติม วันที่ประกาศ : 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑