พบ 27 รายการ แสดงหน้าที่ 2 จาก 2
ก่อนหน้า | 1 | 2 | ถัดไป

ӴѺ ǻЪѹ ҹ ѹС
| 1 | โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป 0 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
| 2 | โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2558 0 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th