CSS MenuMaker
   ประกาศผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๑

       

ประกาศผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๑

>>รายละเอียด<< วันที่ประกาศ : 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑