พบ 1 รายการ แสดงหน้าที่ 1 จาก 1
ก่อนหน้า | 1 | ถัดไป

ӴѺ ǨѴͨѴҧ ҹ ѹС
| 1 | รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 0 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561
| 2 | รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 0 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
| 3 | ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 0 7 มีนาคม พ.ศ. 2561
| 4 | รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 0 4 เมษายน พ.ศ. 2561
| 5 | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2561 0 30 มีนาคม พ.ศ. 2561
| 6 | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง)ประจำปีงบประมาณ2561 0 29 มีนาคม พ.ศ. 2561
| 7 | รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 0 5 มีนาคม พ.ศ. 2561
| 8 | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 0 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
| 9 | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง)ประจำปีงบประมาณ 2561 0 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
| 10 | รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561 0 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
| 11 | รายงานเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 0 3 มกราคม พ.ศ. 2561
| 12 | รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 0 3 มกราคม พ.ศ. 2561
| 13 | รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2560 0 5 มกราคม พ.ศ. 2561
| 14 | สขร ๑ 0 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560
| 15 | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561 0 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560
| 16 | รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 0 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
| 17 | รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 0 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
| 18 | รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 0 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
| 19 | รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 0 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560
| 20 | การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 0 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560
| 21 | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ไตรมาสที่ 4 0 29 กันยายน พ.ศ. 2560
| 22 | รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ครึ่งปี 0 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560
| 23 | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ไตรมาสที่ 4 0 15 กันยายน พ.ศ. 2560
| 24 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองสถานการณ์ทำคลอดขั้นสูง 0 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560
| 25 | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ไตรมาสที่ 4 0 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560

     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th