พบ 1 รายการ แสดงหน้าที่ 1 จาก 1
ก่อนหน้า | 1 | ถัดไป

ӴѺ ǨѴͨѴҧ ҹ ѹС
| 1 | ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 0 7 มีนาคม พ.ศ. 2561
| 2 | รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 0 4 เมษายน พ.ศ. 2561
| 3 | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2561 0 30 มีนาคม พ.ศ. 2561
| 4 | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง)ประจำปีงบประมาณ2561 0 29 มีนาคม พ.ศ. 2561
| 5 | รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 0 5 มีนาคม พ.ศ. 2561
| 6 | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 0 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
| 7 | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง)ประจำปีงบประมาณ 2561 0 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
| 8 | รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561 0 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
| 9 | รายงานเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 0 3 มกราคม พ.ศ. 2561
| 10 | รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 0 3 มกราคม พ.ศ. 2561
| 11 | รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2560 0 5 มกราคม พ.ศ. 2561
| 12 | สขร ๑ 0 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560
| 13 | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561 0 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560
| 14 | รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 0 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
| 15 | รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 0 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
| 16 | รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 0 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
| 17 | รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 0 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560
| 18 | การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 0 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560
| 19 | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ไตรมาสที่ 4 0 29 กันยายน พ.ศ. 2560
| 20 | รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ครึ่งปี 0 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560
| 21 | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ไตรมาสที่ 4 0 15 กันยายน พ.ศ. 2560
| 22 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองสถานการณ์ทำคลอดขั้นสูง 0 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560
| 23 | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ไตรมาสที่ 4 0 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560
| 24 | ประกาศประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยื่นข้อเสนอและราคาในวันที่ 22 ส.ค.60 0 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560
| 25 | ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูง จำนวน 1 ชุด (รอบที่ 2) 0 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th