CSS MenuMaker
พบ 1 รายการ แสดงหน้าที่ 1 จาก 1
ก่อนหน้า | 1 | ถัดไป

ลำดับ ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน วันที่ประกาศ
| 1 | รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 0 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562
| 2 | รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 0 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
| 3 | รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 0 3 เมษายน พ.ศ. 2562
| 4 | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 0 28 มีนาคม พ.ศ. 2562
| 5 | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 0 28 มีนาคม พ.ศ. 2562
| 6 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพการใช้งานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 0 19 มีนาคม พ.ศ. 2562
| 7 | รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 0 5 มีนาคม พ.ศ. 2562
| 8 | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เฉพาะงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 0 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
| 9 | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 0 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
| 10 | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 0 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
| 11 | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 0 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
| 12 | รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 0 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
| 13 | รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 0 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561
| 14 | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ 2562 0 4 มกราคม พ.ศ. 2562
| 15 | แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 0 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
| 16 | รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 0 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561
| 17 | ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 0 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
| 18 | รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 0 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
| 19 | แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒(เฉพาะงบลงทุน) 0 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561
| 20 | ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 0 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561
| 21 | ประกาศผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๑ 0 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561
| 22 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 0 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561
| 23 | ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน คสล ๘ ชั้น 0 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561
| 24 | รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 0 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561
| 25 | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 0 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑