ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
CSS MenuMaker
  ภาพข่าวกิจกรรมวิทยาลัย
   อาจารย์ธิดารัตน์ สุภานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและยุทธศาสตร์ อาจารย์รุ่งฤดี อุสาหะ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิดและเจริญพระพุทธมนต์ และร่วมรับประธานอาหารเที่ยงร่วมกัน ณ หอประชุมศรีตรัง 31 มกราคม 61
อาจารย์ธิดารัตน์ สุภานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและยุทธศาสตร์ อาจารย์รุ่งฤดี อุสาหะ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิดและเจริญพระพุทธมนต์ และร่วมรับประธานอาหารเที่ยงร่วมกัน ณ หอประชุมศรีตรัง 31 มกราคม 61

รูปภาพประกอบข่าว

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑