ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
CSS MenuMaker
  ภาพข่าวกิจกรรมวิทยาลัย
   อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม คณาจารย์ นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดตรัง วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ แหล่งโบาราณคดีถ้ำเขาสามบาตร ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง โดย นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ
อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม คณาจารย์ นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดตรัง วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ แหล่งโบาราณคดีถ้ำเขาสามบาตร ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง โดย นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ

รูปภาพประกอบข่าว

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑