ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
CSS MenuMaker
  ภาพข่าวกิจกรรมวิทยาลัย
   ผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสารณรงค์ ปลูก-ขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้ง ซึ้งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสารณรงค์ ปลูก-ขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้ง ซึ้งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

รูปภาพประกอบข่าววิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑