ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
CSS MenuMaker
  ภาพข่าวกิจกรรมวิทยาลัย
   ผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพทุกช่วงวัย ใส่ใจสุขภาพคนหนองตรุด ณ ศาลาการเรียนรู้ ม.๓ ต.หนองตรุด อ.เมือง จ.ตรัง
ผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพทุกช่วงวัย ใส่ใจสุขภาพคนหนองตรุด ณ ศาลาการเรียนรู้ ม.๓ ต.หนองตรุด อ.เมือง จ.ตรัง ขอบคุณภาพจากเลขาผู้อำนวยการ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

รูปภาพประกอบข่าววิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑