ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
CSS MenuMaker
  ภาพข่าวกิจกรรมวิทยาลัย
   คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมใจทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 10่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมใจทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 10่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รูปภาพประกอบข่าว

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑