ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
CSS MenuMaker
  ภาพข่าวกิจกรรมวิทยาลัย
   นักศึกษาและอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018) ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ
นักศึกษาและอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018) ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 ...ผลงานนวัตกรรมที่นำเสนอประกอบด้วย 1. สเปรย์สมุนไพรตะลิงปิงเพื่อลดความรู้สึกอยากสูบบุหรี่ 2. ขวดเป่า เพิ่มพลังปอด: การออกกำลังกายปอดสำหรับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 3. ถุงมือยางยืด การออกกำลังกายข้อนิ้วมือสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

รูปภาพประกอบข่าววิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑