CSS MenuMaker
พิธีไหว้ครู มอบหมวก ประดับแถบหมวก และเข็มชั้นปี แด่นักศึกษาพยาบาล วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพิรุณ รัตนวนิช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง...
ผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม คณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เข้าร่วมงานเกษียนอายุราชการ "ชื่นชมเชิดชู ผูกพัน ร้อยรักด้วยดวงใจ" ชาว SC-NET...
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมศรีตรัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม คณา...
ผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม คณะผู้บริหาร และคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริการ...
สธ.ตรัง ร่วมกิจกรรม (ช่วงเช้า)เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรั...
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง. 10 สิงหาคม เวลา 11:16 น. ? ผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมแสดงความยินดีและต้อ...
คณาจารย์และนักศึกษาร่วมกิจกรรมรับน้องเข้าบ้าน "ยินดีต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑" เข้าสู่ครอบครัวเดียวกัน BCNT....
นักศึกษาและอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาต...
ผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ...
อาจารย์ธิดารัตน์ สุภานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและยุทธศาสตร์ อาจารย์รุ่งฤดี อุสาหะ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ร่วมยิน...
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมใจทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 10่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕...
ผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในโอก...
ผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดกะพัง...
ผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม คณะผู้บริหาร และคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมพิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๒ ประจ...
"Health and Cultural Immersion 2018" STIKES Bali and CC Network I & BCN Trang Thailand. # 8 Lecturers and 23 Nursing students....
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ยินต้อนรับนักศึกษาและผู้ปกครอง รายงานตัวเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑...
"การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการเจรจาไกล่เกลี่ย" บรรยายโดย นพ.ไพศาล เกื้อการุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการส...
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ..."สร้าง/พัฒนาทีมงานและเครือข่ายยุทธศาสตร์ชาติ" บรรยายโดย อาจารย์ธีรศักดิ์ มักคุ้น นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รองนายแพทย์สาธา...
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ... อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง พร้อมคณาจารย์ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ...
ผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพทุกช่วงวัย ใส่ใจสุขภาพคนหนองตรุด ณ ศาลาการเรียนรู้ ม.๓ ต.หนองตรุด อ.เมือง จ.ตรัง...
๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ...ดร. สาดี แฮมิลตัน พร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 นส. วรรณลดา หมื่นศรีนัคเรศ นส. ศรัญญา ไกรบุตร นส. ศรุดา มิ่งมิตร และนายวิบูลย์ วารีกุล ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในก...
คณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ออกบูธนิทรรศการและเข้าร่วมโครงการจัดงานคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข หน่วยงานดีเด่น การประกวดเรื่องเล่าและการกล...
๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑๓๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ...นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท...
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง. 5 กรกฎาคม เวลา 14:54 น. ? ผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม ดร.ธีรยุทธ วรพินิจ และคณาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง นำผู้เข้าร่วมโครงการอบร...
ผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม และคณาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิน...
ผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสารณรงค์ ปลูก-ขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้ง ซึ้งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวม...
ผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม เข้าร่วมกิจกรรมวันบริจาคโลหิตโลก "ทุกชีวิตมีความหมาย ให้โลหิต ให้ชีวิต" และรับมอบโล่เกียรติคุณ สถาบันอุดมศึกษาที่บำเพ็ญประโยชน์ให้ค...
"ตรวจสุขภาพประจำปี" โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ความรู้เรื่องผลการตรวจสุขภาพและปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมสุขภาพ...
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง"...
ผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมพิธีสมโภชน์กองผ้าป่าสามัคคีเพื่อหารายได้สมทบทุนจัดซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลตรัง...
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ ๔ รศ.ดร.ศิริอร สินธุ ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จกา...
ผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วัด...
" ฤาเพราะบุพเพสันนิวาส " ผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม คณาจารย์ ครูพี่เลี้ยงจากแหลงฝึก ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เข้าอบรม โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขากา...
Primary Care Cluster โดย นพ.เดชา แซ่หลี...
แนวทางการดำเนินงาน Service Plan โดย นพ.ธีระชัย ทรงเกียรติกวิน...
สถานการณ์ปัญหาการตายปริกำเนิดในพื้นที่ โดย นพ.พิพัฒน์ มงคลฤทธิ์...
จรรยาบรรณข้าราชการ โดย นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ...
ทำอย่างไรไม่ให้ถูกร้องเรียน โดย ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ...
ทดสอบ OSCE โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง...
ปัญหาสุขภาพที่สำคัญในเขตสุขภาพที่ ๑๒ โดย นพ.ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์...
หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่บรรจุใหม่เขตสุขภาพที่ ๑๒...
ผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมยินดีต้อนรับ นพ.เจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ ๑๒ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปฐ...
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง. อยู่กับ นักประชาสัมพันธ์ สถาบันพระบรมราชชนก 16 พฤษภาคม ? ผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม คณาจารย์ นักศึกษา ยินดีต้อนรับ นายแพทย์ยอร์น จิระ...
ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีและประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานในงานพิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๒๖ และหลักสูตรฝึกอบร...
THEFACE 26 NURSING BCNT...
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ" แก่เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนกลุ่มงานอำนวยการ วัน...
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังและ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดโครงการประชุมเชิงปฏ...
ผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมกิจกรรม "รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ" ชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ณ ห้องประชุมศรีตรัง ๒๐ เมษ...
อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ...
อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมงานเชิดชูเกียรติวันพระยารัษฎามหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) วันที่10 เมษายน 2561 ณ อนุสาวรีย์พระยา...
ผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมแสดงความยินดีเปิดศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check up center) ณ โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ อำเภอเมืองตรัง 3 เมษายน 2561...
อาจารย์วราณี สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มอ.ตรัง ประจำปี 2561 ณ มหาวิท...
ผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม คณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาข้าราชการ " มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน " เพื่อพัฒนาคุณภา...
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะปฏิบัติทางการพยาบาล (ระยะที่ 1 : 28 มีนาคม 2561)...
อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวตอนรับ ผศ.ดร.ละเอียด แจ่มจันทร์ วิทยากรพิเศษ ในงานการประชุมโครงการส...
ผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม คณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เข้าร่วมโครงการ เดิน...วิ่ง " คนละก้าวเพื่อชาวตรัง" ชิงถ้วยรางวัลของ ฯพณฯ ชวน ...
อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม คณาจารย์ เจ้าหน้าที่นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2561 ณ วัดเขาแก้ว ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา...
การแข่งขันกีฬาประเพณีสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดตรัง ครั้งที่ 12 โนราห์กินรีศรีวิชัยเกมส์ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง...
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ ๔ ณ ห้องประชุม ๑๓๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ...นายแพทย์บรรเ...
อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม คณาจารย์ นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดตรัง วันอาทิตย์ที...
อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม คณาจารย์ นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เข้าร่วมกิจกรรม " Trang walking strong together " เราจะเดินไปด้วยกันอย่างแข็งแกร่ง ของชมรมคนพิการเทศบาลนครตรั...
"พอเพียงแล้วแบ่งปัน" ผักปลอดสารพิษในรั้ววิทยาลัย ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง โดย อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม ผู้อำนวยการวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาร่วมด้วยช่วย...
อาจารย์ธิดารัตน์ สุภานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและยุทธศาสตร์ อาจารย์รุ่งฤดี อุสาหะ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมทำบุญ...
อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัตรัง ครั้งที่ 1/2561 โดยมีท่านศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังห...
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมให้อาจารย์ จนท. และนักศึกษา วพบ.ตรัง ส่งเสริมการแต่งกายด้วยชุดไทยทุกวันศุกร์...
อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ให้เกียรติตอนรับ ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร วิทยากรพิเศษและเป็นประธานเปิดงานโครงกา...
วิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ " อ.ออกกำลังกาย "...
อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ให้เกียรติตอนรับ อาจารย์จงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. อดีตผู้อำนวยการสำนักส่งเสริ...
อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ให้เกียรติต้อนรับ คณะตัวแทนจากกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์ ตรัง เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยม " สวัส...
อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง พร้อมคณะเข้าพบตัวแทนบุคลากรและเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลนครตรัง เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยม " สวัส...
ชมรมผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดกิจกรรม "สวัสดีปีใหม่" แก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมศรีตรัง 12 มกราคม 2561...
อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพร้อมคณะเข้าพบตัวแทนบุคลากรและเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านศรีตรั...
โครงการพัฒนาองค์กร " เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง " ระหว่างวันที่ 29 - 30 ธ.ค. 60 ณ โรงแรมซีเมาเท่น ขนอม จ.นครศรีธรรมราช...
อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ให้เกียรติร่วมกิจกรรมและกล่าวเปิดงาน HAPPY NEW YEAR 2018 ส่งความสุขความ ความปราถนาดีและอวยพรปีใหม่แด่เรา " ...
อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง พร้อมคณะเข้าพบ คุณชาลี กางอิ่ม อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลนครตรัง คุณอุทัยวรรณ คุณไกรสิน โตทับเที่ยง...
อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งที่ 12/2560 โดยมีท่านศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจั...
อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เป็นประธานเปิดโครงการ BCNT HOUSE 2018 " การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต " ในสัง...
อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง พร้อมคณะเข้าพบ นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตรัง เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยม " สวัสดี...
อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง พร้อมคณะเข้าพบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตรุด ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล่วง ผู้อ...
อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง อาจารย์วราณี สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมเครือข่าย 8 สถาบันอุดมศึกษา และ 2 องค์...
อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพร้อมคณะเข้าพบ คลังจังหวัดตรัง,หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง,หัวหน้ากลุ่มง...
อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง อาจารย์โสภิต สุวรรณเวลา รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมกิจกรรมและพิธีบวงสรวงวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพร...
อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง นำคณาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม " ปั่นเที่ยวตรัง เพื่อสุขภาพชีวิตที่ดี " เพื่อแนะนำให้ความรู้ ...
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชนนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ติดตามเยี่ยมบ้าน มอบถุงยังชีพ ม.3 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมือง จ.ตรัง เพื่อให้กำลังใจ แนะนำ ฟื้นฟู...
อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพร้อมคณะเข้าพบ นพ.สินชัย รองเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลย่านตาขาว พร้อมคณะกล...
อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพร้อมคณะเข้าพบ นพ.เลิศรัตน์ เอกสถาพรสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาโยง พร้อม...
อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพร้อมคณะเข้าพบ นพ.ยศกร เนตรแสงทิพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันตัง พร้อมคณะก...
อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง พร้อมคณะเข้าพบ นพ.สมชัย เจียรนัยศิลป์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเ...
อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง พร้อมคณะเข้าพบ นพ.สมชาย จันทร์สว่าง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง พร้อมคณะ เนื...
อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง พร้อมคณะเข้าเยี่ยมอวยพร " สวัสดีปีใหม่ " แก่ แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการ พยาบาลประจำหอ...
อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรังเป็นประธานประชุมโครงการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑...
อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ให้เกียรติต้อนรับ นพ.สืบพงษ์ อินทรลาวัณย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายสนับสนุนการแพทย์ โรงพยาบา...
อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม ผู้อำนวยการ คณาจารย์ และนักศึกษา ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริม...
อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี รองผู้อำนวยการ ตัวแทนเจ้าหน้าที่ นักศึกษาเข้าเยี่ยมและอวยพรเนื่องในวโรกาส " สวัสดีปีใหม่ " ฯพณฯ ชวน หล...
อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง อาจารย์รุ่งฤดี อุสาหะ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา นำตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมออกฉลาก...
อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง พร้อมด้วยคณาจารย์เจ้าหน้าที่ร่วมกันมอบถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรในหน่วยงานที่ป...
อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจ นางสุมาลี แคนยุกต์ (พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัษฎา)...
เยี่ยมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตรุด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาท่ามใต้ อ.เมือง จ.ตรัง ที่ประสบปัญหาน้ำท่ว...
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ยินดีต้อนรับ ผอ.ประไพพิศ สิงหเสม เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตร...
"วันวานผูกพัน จากกันก็คิดถึง" คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีแก่ ดร.ขวัญตา บุญวาศ...
" โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ" บูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนรายวิชา การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ...
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิณการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร...
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร...
คณาจารย์ นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรังร่วมออกบูธบริการวิชาการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี...
โครงการพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมพิรุณ รัตนวนิช วิทยาลัยพบาบาลบรมราชนนี ตรัง...
กิจกรรม "วันพยาบาล" วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง...
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตร...
ร่วมกันทำบุญตักบาตรในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมแสดงความยินดีกับ นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา เดินทางไปรับตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล...
กิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ ๑๐๐ ปี ณ บริเวณหน้าเสาธงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง...
ดร.ขวัญตา บุญวาศ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันปลูกศรีตรัง ต้นดาวเรือง เนื่องในสัปดาห์ปลูกต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล...
" คล้องใจช่อศรีตรัง วอตรัง มั่นคงกลมเกลียว "...
พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง...
"มโนและศิระกราน นบพระภูมิบาล ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย" ร่วมประดิษฐ์ ดอกดารารัตน์ จากสองมือเพื่อถวายเป็นดอกไม้จันทร์ ๙๙๙ ดอก...
งานประชุมวิชาการสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี ๒๕๖๐ "พลังคนของพระราชา ทดแทนค่าคุณแผ่นดิน"...
ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ร่วมวิเคราะห์แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑...
พิธีปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ ๓ ปี ๒๕๖๐ ...
พิธีไหว้ครู มอบหมวก ประดับแถบหมวก และเข็มชั้นปี แด่นักศึกษาพยาบาล ...
โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑...
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียน การสอนโดยการสะท้อนคิด (reflective thinking)...
นายชวน หลีภัย เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๑ / ๒๕๖๐...
รับน้องๆเข้าสู่บ้านเรา "ครอบครัวเดียวกัน" BCNT....
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดโครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลในการก้าวสู่เส้นทางการเป็นพยาบาลที่มีการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์(ปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ ...
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล...
อ.โสภิต สุวรรณเวลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงาน ( Flow Chart ) สู่การพัฒนาระบบและกล...
โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารสำหรับรองผู้อำนวยการกลุ่ม (ส่วนกลาง) และรองผู้อำนวยการวิทยาลัย ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก...
นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๑ / ๒๕๖๐ ...
ดร.ขวัญตา บุญวาศ ได้รับเกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง จิตวิทยาการบริหาร : ผู้ร่วมงานและองค์กร แก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่น ๓๑/...
วันแห่งความยินดี...ยินดีต้อนรับลูกเป็นศิษย์ วพบ.ตรัง.รุ่น ๒๙...
ผอ.ดร.ขวัญตา บุญวาศ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เนื่องในโอกาสที่ มีข้าราชการมาร่วมงานเพิ่ม 2 ท่าน และลาออกจากข้าราชการ 1 ท่าน...
ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาสมรรถะบุคลากร และการศึกษาดูงาน ...
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตรุด ในโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง...
งานมหกรรมฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดตรัง...
ขอแสดงยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๒๕ และหลักสูตรฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๙ ที่สำเร็จการศึกษา...
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ดูงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับคณาจารย์และเจ้า...
ภาพกิจกรรม" ระลึกพระคุณครู " ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง วันที่ 17 พฤษภาคม 2560...
โครงการพัฒนานักศึกษาสู่เส้นทางการพยาบาล ที่บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (ปัจฉิมนิเทศ)...
โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 - 1 กันยายน 2560...
Town of Remember... Goodbye senior 25th...
ขอกราบขอบพระคุณกองทุนกองร้อยที่ 2 รุ่น 39 ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับครอบครัว นางสาวมารีนา เตบสัน นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง...
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมกับกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ตรัง จัดตรวจสุขภาพ ประจำปี 60 แก่อาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย 100 % เต็ม...
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมกับกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ตรัง จัดตรวจสุขภาพ ประจำปี 60 แก่อาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย 100 % เต็ม...
"แทนคำขอบคุณที่อยู่ร่วมด้วยกันมาด้วยดี"ร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงขอบคุณ อ.เบญญา คุณรักษ์พงศ์ ที่ลาออกก่อนเกษียรอายุราชการ...
โครงการสัมมนา "ความร่วมมือของเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลในโครงการผลิตแพทย์แนวปฏิรูประหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบา...
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อการสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์(sc-net)...
นักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณี 7 สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดตรัง ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 20-23 เมษายน 2560 ...
ดร.ขวัญตา บุญวาศ อาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณี 7 สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดตรัง ครั้งที่ 11...
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับเกียรติเข้าร่วมกิจกรรม งานเลี้ยงชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด "สาธารณสุขไทยรวมใจเป็นหนึ่ง"...
อาจารย์โสภิต สุวรรณเวลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวต้อนรับและร่วมเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบงานวิจัยที่ทันสมัย โดย ศ.ดร....
ดร.ขวัญตา บุญวาศ ให้เกียรติร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้งโรงพยาบาล ตรัง และร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรของโรงพยาบาลตรัง ในพิธีเชิดชูเกียรติ มอบโล่รางวัล "คนดีศรีควรห...
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ยินดีต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมเพื่อรับการประเมินสถาบัน จากสภาการพยาบาล ณ ห้องประชุม 116 10 - 11 เมษายน 2560...
โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม "รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ" ชมรมผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง...
โครงการสังคมไทย สังคมตรัง ปลอดภัยห่างไกลพิษบุหรี่ "ชมรมนักศึกษาพยาบาล สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่" ร่วมเดินรณรงค์และให้ความรู้เรื่องการเลิกสูบบุหรี่...
ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมตอนรับผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการพยาบาลและคณะ โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง...
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น วพบ.ตรัง ร่วมกับกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลตรัง คาราวานแพทย์แผนไทยและแ...
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนนี ตรัง อบต.หนองตรุด รพสต.หนองตรุด ร่วมจัดโครงการประชาชนหนองตรุดร่วมใจจัดการสิ่งแวดล้อม " ป้องกันภัยไข้เลือดออก"...
ภาพกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง...
ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัย อ.รุ่งฤดี อุสาหะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นตัวแทนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมงานทำบุญที่บ้านพักท่านชวน หลีกภัย...
ภาพกิจกรรม คาราวานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ให้บริการ แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและบุคลภายนอก...
ดร.ขวัญตา บุญวาศ นำอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในงานกิจกรรมการส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา" โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด ตรัง เ...
โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเขียนแผนการสอนที่สมบูรณ์สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเพื่อรับรองสถาบันการศึกษาของสภาการพยาบา...
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะพื้นที่ตรัง "สานพลังประชารัฐ สู่การพัฒนาตรังยั่งยืน"...
สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐...
ผู้อำนวยการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ยินดีต้อนรับ นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก และคณะ มาตรวจเยี่ยมและนิเทศงานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชช...
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการสอนโดยใช้ Simulation based learning ( SBL )...
น้องๆ จากโรงเรียนเขาชัยสน จ.พัทลุง เข้าร่วมรับการแนะแนวการศึกษาต่อ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต...
พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100) พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพแก่บุคลากร "ซ้อมแผนอัคคีภัย"...
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ...
ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ โรงครัวประทานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย...
ลงพื้นที่วัดประสิทธิชัย นำน้ำดื่มมาถวาย ตรวจสุขภาพ และร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัด และกุฏิ...
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน...
การลงพื้นที่ช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม...
โครงการพี่สอนน้อง "สร้างเสริมสุขภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น"...
ภาพกิจกรรมวันปีใหม่ 2560...
กิจกรรม "นักสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมและ การพัฒนาสังคม สุขภาวะ" (นนส.) ภาคใต้ ปี 2559...
โครงการนิทรรศการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...
ภาพกิจกรรมของศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพ...
โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสุขภาพและวัฒนธรรม...
วันพยาบาล...
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมลงนามถวายความอาลัย...
จัดพิธีไหว้ครู มอบหมวก ประดับแถบหมวก ...
โครงการพัฒนาทักษะการใช้สารสนเทศของบุคลากร...
BCNT GAMES...
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับรองสถาบันการศึกษาของสภาการพยาบาล...
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการลงฐานข้อมูล...
พิธีทำบุญครบรอบวันก่อตั้งวิทยาลัย...
โครงการสร้างเสริมภาพลักษณ์และเสริมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต...
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ...
โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญที่ส่งเสริม การจัดการเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21 ...
ประชุมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 2560...
โครงการประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจร และเครือข่ายผู้แทนสถาการพยาบาลประจำจังหวัด ...
ดร. ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เข้าร่วมพิธีเชิดชูเกียรติแก่ท่านผู้ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ...
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่...
การปฐมพยาบาล การช่วยฟื้นชีวิตเบื้องต้น และการจัดตู้ยาสามัญประจำบ้าน ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง...
ขอแสดงความยินดี กับผู้เข้าอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี...
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันยาเสพติด ( 26 มิถุนายน ) และมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One...
โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี...
การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง...
ขอแสดงความยินดี ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ...
อบรมพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก...
การเผยแพร่ผลงานวิชาการ ในระดับนานาชาติ ...
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2...
พิธีเปิด การอบรมหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 30/2559...
พิธีสำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 24 และ หลักสูตรฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8...
ปัจฉิมนิเทศ ...
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการสะท้อนคิด ระยะที่ 1...
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ 12 เมษายน 2559...
Trang Unet Games...
งานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559...
โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน...
นนส. ภาคใต้ ปี 2559 ระยะที่ 2...
งานสมัชชาครอบครัว วันสตรีสากลจังหวัดตรัง...
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ระยะที่ 2...
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ระยะที่ 1...
ต้อนรับ นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก และคณะ เข้านิเทศงาน...
โครงการสร้างภาพลักษณ์และอัตลักษณ์บัณฑิต...
นนส. ภาคใต้ ปี ๒๕๕๙ครั้ที่ ๑ ...
โครงศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน...
งานเลี้ยงแสดงความยินดี ดร.ปัทมา แคนยุกต์ เนื่องในโอกาส เข้ารับดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ วพบ.นครราชสีมา...
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง รับโล่ ประกาศเกียรติคุณ...
พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน...
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2559...
งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ (Angle in Wonderland ) ...
กิจกรรม "นักสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมและ การพัฒนาสังคม สุขภาวะ" (นนส.) ภาคใต้ ปี 2558...
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล...
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตรุด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตรุด...
เข้าร่วมฟังบรรยายกฏหมาย ยุติความรุนแรง ต่อผู้หญิงและเด็ก...
การฝึกอบรมเชิง ACLS PROVIDER COURSE ระหว่าง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง...
BCNT GAME...
พิธีไหว้ครู มอบหมวก ประดับแถบหมวก และเข็มชั้นปี ...
วันพยาบาลแห่งชาติ ...
ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง และคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดี กับ บัณฑิต ...
ประชุมวิชาการ "การพัฒนาการศึกษา และบริการพยาบาลในศตวรรษที่ 21 ...
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน...
ศรีตรัง คืนช่อ วพบ ตรัง...
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี บูรณะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่า ในงานวันสถาปนา 25 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง...
รับน้องสร้างสรรค์ วพบ.ตรัง "กิจกรรมปลูกป่า รับน้อง"...
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ตรวจสุขภาพประจำปี 2558...
โครงการพัฒนาศักยภาพ "นักสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมและการพัฒนาสังคมสุขภาวะ" (นนส.) ภาคใต้ครั้งที่ 4...
การประชุมสัมมนาทศวรรษพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2558...
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนโดยการสะท้อนคิด ระยะที่ 2 วันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2558 ...
ประชุมคณะดำเนินงาน การจัดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ ฉุกเฉิน...
กิจกรรมรับน้องเข้าบ้าน...
ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 ...
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัด โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต...
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการผลิตนวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21...
พีธีปิด หลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 29/2558...
ต้อนรับ นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพ 12 และคณะ...
โครงการประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21...
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก...
พิธีเปิด การอบรมหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 29/2558 ...
โครงการคัดสรรคนดี หน่วยงานดี เขตสุขภาพที่ 12 วันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2558 ณ ห้องธนาภูมิ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ...
ผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง แสดงความยินดีกับ นายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก...
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สายสนับสนุน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง...
พิธีสำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 23 และ หลักสูตรฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7...
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สายสนับสนุน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ...
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนโดยการสะท้อนคิด ระยะที่ 1 วันที่ 29 -30 เมษายน 2558...
นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เข้าร่วมการประกวดโต้วาที ระดับอุดมศึกษา...
งานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ ...
งานเลี้ยง ต้อนรับ ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก ...
ผอ นพ อภิชาติ รอดสม และคณะผู้อำนวยการวิทยาลัยฯเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ในวาระปีใหม่และนำเรียนความก้าวหน้า พรบ.สบช. เมื่อ 7 มกราคม 2558 ...
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ...
นางเพ็ญจมาศ คำธนะ ผู้อำนวยการ และ บุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ...
โครงการบริหารงบประมาณและพัสดุแนวใหม่...
โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้นและการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิอย่างเป็นเครือข่าย...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดเลี้ยง สำหรับบุคลากรฝ่ายสนับสนุน...
โครงการ การจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ปี2558...
โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะด้านของบุคลากรสายสนับสนุน ด้านรักษาความปลอดภัย...
โครงการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ...
โครงการพัฒนาศักยภาพ "นักสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมและการพัฒนาสังคมสุขภาวะ" (นนส.) ภาคใต้ ปี 2558...
โครงการ "To BE PBRI NURSE"...
การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขเขต 12 ประจำปี 2557...
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการออกแบบการวัด และประเมินผลการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร...
โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการส่งเสริมสุขภาพ ในชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง...
งานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘...
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ ศตวรรษที่ ๒๑...
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการผลิตตำรา/หนังสือและบทความวิชาการทางการพยาบาล...
พิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพร ...
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ...
งานเลี้ยงอำลาและสรุปโครงการฝึกอบรมนักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการฝึกอบรมนักศึกษาและอาจารย์แลกเปลี่ยน เรื่องสุขภาวะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (Student/Faculty Exchange Training Program: Health and Cul...
กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร และนั่งสมาธิ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 87 พรรษา...
โครงการฝึกอบรมนักศึกษาและอาจารย์แลกเปลี่ยน เรื่องสุขภาวะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง (Student/Faculty Exchange Training Program: Health and Cultural Immersion in ๒๐๑๔)...
โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการสร้างสัมพันธภาพและสมรรถนะทางกาย(กีฬาและวิชาการเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้)...
วันพยาบาลแห่งชาติ...
BCNT'GAMES 2014...
พีธีบายศรีีสู่ขวัญ & Freshmen party ...
กิจกรรมไหว้ครู มอบหมวก ติดแถบหมวกและรับเข็มชั้นปี...
นายเฉลิมพงศ์ ศรีสุข และนางสาวปัทมา โคตรสาร นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "ความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดย นักศึกษาพยาบาล ครั้งที่ 2 ...
นางวราณี สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ วพบ.ตรัง พร้อม คณะอาจารย์ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระมหิดลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ ลานพระบิดา ...
นางสาวรุ่งฤดี อุตสาหะ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา วพบ.ตรัง พร้อมนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระมหิดลาธิเบศร อดุลยเด...
กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ภายใต้โครงการ จิตอาสา ชวนน้องทำความดีเพื่อแผ่นดิน...
โครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลในการก้าวสู่เส้นทางการพยาบาลที่มีบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (ปฐมนิเทศ) ในกิจกรรม พัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต...
นิทรรศการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น...
กิจกรรมทำบุญประจำเดือน...
การประเมิน ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน...
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่...
โครงการประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง การดูแลผู้ป่วยวิกฤต ...
งานเกษียนอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ ...
โครงการออกเยี่ยมเยียนผู้นำศาสนาอิสลามและพี่น้องมุสลิมในเเดือนรอมฎอน ...
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตรวจเยี่ยมเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา...
การประชุมใหญ่และนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ...
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนและพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา...
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร...
นักศึกษาพยาบาลร่วมกิจกรรมรณรงค์สร้างสังคมปลอดบุหรี่เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 30 พฤษภาคม 2557 ...
อาจารย์ และ บุคลากรสายสนับสนุน วพบ.สวรรค์ประชารักษ์ ทัศนศึกษาดูงาน ณ วพบ.ตรัง วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ...
ท่านผู้อำนวยการ อาจารย์ และ บุคลากรสายสนับสนุน วพบ.สวรรค์ประชารักษ์ ทัศนศึกษาดูงาน ณ วพบ.ตรัง วันที่ 25 เมษายน 2557...
บุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลกระบี่ นำโดย คุณนิยดา อกนิษฐ และคณะ ...
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมกับเครือข่ายบุคลากรทางการพยาบาลร่วมต้อนรับ นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์...
พิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 22 และหลักสูตรฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 6 วันที่ 14 มีนาคม 2557...
โครงการพัฒนานักศึกษาสู่เส้นทางการพยาบาลที่บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (ปัจฉิมนิเทศ)วันที่ 11 มีนาคม 2557...
พิธีรำลึกพระคุณครู วันที่ 12 มีนาคม 2557 ...
พิธีฉลองบัณฑิต วันที่ 10 มีนาคม 2557...
โครงการพัฒนานักศึกษาสู่เส้นทางการพยาบาลที่บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (ปัจฉิมนิเทศ) วันที่ 10 มีนาคม 2557...
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ดูงานก่อสร้างอาคาร คสล 8 ชั้น ในวันที่ 10 มีนาคม 2557...
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพแก่บุคลากร : ซ้อมแผนอัคคีภัยในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ...
การประชุมหารือความร่วมมือในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ...
พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียน คสล. 8 ชั้น ณ ลานสมเด็จย่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ...
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการผลิตตำรา ทางการพยาบาล ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗...
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552 ...
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระยะที่ 1 ในวันที่ 27 -29 มกราคม 2557 ...
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เข้าร่วมแข่งขัน กีฬาประเพณีสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดตรัง ครั้งที่ 8 (ดุหยงเกมส์) วันที่ 25 -26 มกราคม 2557 ...
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุข ภาคใต้ (Sc-Net) ...
วพบ.ตรัง ร่วมกับสถาบันระดับอุดมศึกษาในจังหวัด ตรัง จัดโครงการ การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน และการวิจัย 10 มกราคม 2557 ...
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดงานผู้สูงอายุ ณ หอ ประชุมศรีตรัง 10 มกราคม 2557...
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัด งานเลี้ยงวันปีใหม่ ต้อนรับปี 2557...
ประชุมสมัชชาสุขภาพ ณ ห้องประชุม 116 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง วันที่ 7 มกราคม 2557...
การประชุมวิชาการ พัฒนาความร่วมือในเครือข่าย ศูนย์ความเป็นเสิศ สาขา ส่งเสริมสุขภาพ และสาขาอื่นๆ 2 -3 ธันวาคม 2556...
ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2556 พื้นที่จังหวัดตรัง ...
ผู้อำนวยการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา วพบ.ตรัง ร่วม ต้อนรับ น.พ.อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก...
ประชุมพิจารณาประเด็นเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ...
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดงานเลี้ยงคืนสู่เหย่า ศรีตรังคือช่อ 2...
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมกับสมาคมศิษเก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดโครงการ "รุ้ทันกฏหมาย เข้าใจแม่วัยรุ่น"...
โครงการฝึกอบรมนักศึกษาและอาจารย์แลกเปลี่ยนจาก Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bali (STKES Bali) ประเทศอินโดนีเซีย...
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยง...
วันที่ 21 ตุลาคม 2556 วันพยาบาลแห่งชาติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมจัดงานเทอดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ...
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยง...
เวทีความร่วมมือ โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ...
ดร. ขวัญตา บุญวาศ และทีม ร่วมแสดงความยินดีในการรับตำแหน่งใหม่ของ นายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ...
การประกันคุณภาพการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนก...
เวทีความร่วมมือ โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ...
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2556 ...
ผู้อำนวยการดร.ขวัญตา บุญวาศ และคณาจารย์ ได้ร่วมกิจกรรมมุติตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ จัดโดย SC-NET วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู...
ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เข้ารับรางวัล ยอดสตรีไทย ผู้บริหารใส่ใจสุขภาพ ในโครงการ มหกรรมสตรีไทยสุขภาพดีเทิดไท้ราชินี ...
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕...
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ลงนาม MOA โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่าง BCN Trang & STIKES Bali วันที่ 10 พฤษภาคม 2556...
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมงานกีฬาสี “BCN Trang GAMES 56” ณ โรงพละศึกษา 2...
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑