ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดงานเลี้ยงคืนสู่เหย่า ศรีตรังคือช่อ 2
ณ หอประชุมศรีตรัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 29 พฤศจิกายน 2556 ขอขอบคุณ ดร.ขวัญตา บุญาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ประธานพิธีเปิด งานเลี้ยงคืนสู่เหย่า ศรีตรังคือช่อ2 มา ณ ทีนี้

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th