ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัด งานเลี้ยงวันปีใหม่ ต้อนรับปี 2557
วันที่ 8 มกราคม2557 ณ หอประชุมศรีตรัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง โดยมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึก เข้าร่วม งานเลี้ยง และ อาจารย์เบญญา คุณรักษ์พงศ์ เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงปีใหม่

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th