ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียน คสล. 8 ชั้น ณ ลานสมเด็จย่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียน คสล.8 ชั้น โดยมี ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ พร้อมทั้ง นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง นายแพทย์ชัยยุทธ ศักดิ์ศรชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง และตัวแทนจากหน่วยงานราชการต่าง ให้เกียรติมาร่วมงานพิธี ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ลานสมเด็จย่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th