ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ดูงานก่อสร้างอาคาร คสล 8 ชั้น ในวันที่ 10 มีนาคม 2557
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ได้ให้เกียรติมาดูความก้าวหน้าของงานก่อสร้างตึก คสล 8 ชั้น ในวันที่ 10 มีนาคม 2557 ณ ลานสมเด็จย่า

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th