ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   โครงการพัฒนานักศึกษาสู่เส้นทางการพยาบาลที่บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (ปัจฉิมนิเทศ) วันที่ 10 มีนาคม 2557
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษาสู่เส้นทางการพยาบาลที่บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (ปัจฉิมนิเทศ)โดย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ให้เกียรติมาแสดงปาฐกถาพิเศษ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ที่กำลังจะจบการศึกษา ณ ห้องประชุมพิรุณรัตนวนิช

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th