ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   พิธีฉลองบัณฑิต วันที่ 10 มีนาคม 2557
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้จัดพิธีฉลองบัณฑิต ภายใต้ชื่องานว่า จังหวะรัก special Rhythm ...เพียงคิดก็คิดถึง...โดยความร่วมมือของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนทุกชั้นปี ได้สนุกสนานไปกับดนตรีและธีมงานน่ารัก ๆ แบบย้อนยุค ณ ลานหน้าตึกอำนวยการ

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th