ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   พิธีรำลึกพระคุณครู วันที่ 12 มีนาคม 2557
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้จัดงานพิธีรำลึกพระคุณครู แด่คณาจารย์ และได้มอบตู้เย็น เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น และชุดเครื่องเสียงแก่ทางวิทยาลัย

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th