ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   บุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลกระบี่ นำโดย คุณนิยดา อกนิษฐ และคณะ
มอบผ้าป่าสมทบทุนบูรณะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จย่า จำนวน 9,999 บาท วันที่ 24 เมษายน 2557

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th