ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ผู้อำนวยการ ดร.ขวัญตา บุญวาศและคณะอาจารย์ ได้นำคณะนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตและนักศึกษาหลักสูตรประกาศณียบัตรเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ สวนอัมพร ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2557

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th