ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   โครงการประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง การดูแลผู้ป่วยวิกฤต
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง การดูแลผู้ป่วยวิกฤต โดยมี อาจารย์ภารณี เทพส่องแสง รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและยุทธศาสตร์ เป็นประธาน ในวันที่ ๒๘-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th