ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาและพิธีรับลูกเป็นศิษย์ ให้กับนักศึกษาใหม่ โดยมีคณะอาจารย์ และผู้ปกครองนักศึกษา เข้าร่วมในงาน ณ หอประชุมศีตรัง ในวันที่ 4 สิงหาคม 2557

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th