ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   กิจกรรมทำบุญประจำเดือน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้จัดทำบุญประจำเดือน โดย ดร.ขวัญตา บุญวาศได้นำคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่เข้าร่วมทำบุญถวายสังฆทาน พร้อมทั้งร่วมกันรับประทานอาหารปิ่นโตเพื่ิอสุขภาพ ณ หอประชุมศรีตรัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ในวันที่ 3 กันยายน 2557

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th