ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ภายใต้โครงการ จิตอาสา ชวนน้องทำความดีเพื่อแผ่นดิน
ดร.ขวัญตา บุญวาศ ได้นำคณะอาจารย์ และนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วม กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ภายใต้โครงการ จิตอาสา ชวนน้องทำความดีเพื่อแผ่นดิน โดยพาน้อง ๆ เข้าร่วมปลูกป่าโกงกางณ หาดคลองสน อ.สิเกา จ.ตรัง ในวันที่ 30 สิงหาคม 2557

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th