ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   กิจกรรมไหว้ครู มอบหมวก ติดแถบหมวกและรับเข็มชั้นปี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้จัด กิจกรรมไหว้ครู มอบหมวก ติดแถบหมวกและรับเข็มชั้นปี โดยมีท่านผู้อำนวยการ ดร.ขวัญตา บุญวาศ เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตเข้าร่วมทุกชั้นปี พร้อมทั้งผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าร่วม แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับหมวก ติดแถบหมวกและรับเข็มชั้นปีที่ ณ ห้องประชุมพิรุณรัตนวนิช ในวันที่ 9 ตุลาคม 2557

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th