ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   พีธีบายศรีีสู่ขวัญ & Freshmen party
สโมสรนักศึกษา ได้จัดกิจกรรม พีธีบายศรีีสู่ขวัญ & Freshmen party โดยดร.ขวัญตา บุญวาศ มาเป็นประธานในพิธี ทั้งยังมีคณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการจัดประกวด MR.and Miss Bcnt ชมการแสดงของนักศึกษาแต่ละชั้นปี และรับประธานอาหารเย็นร่วมกัน ณ หอประชุมศรีตรัง ในวันที่ 9 ตุลาคม 2557

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th