ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   วันพยาบาลแห่งชาติ
วันที่ 21 ตุลาคม 2557 เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้ร่วมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ สดุดี น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และเปิดนิทรรศการสร้างเสริมสุขภาพ เยี่ยมชมการออกหน่วยแพทย์ พอสว. การบริจาคโลหิต นวัตกรรมทางการแพทย์ พยาบาล ทันตสาธารณสุข และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานสาธารณสุข ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน จังหวัดตรัง

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th