ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการสร้างสัมพันธภาพและสมรรถนะทางกาย(กีฬาและวิชาการเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาด้านการสร้างสัมพันธภาพและสมรรถนะทางกาย(กีฬาและวิชาการเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้)โดยมี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร จังหวัดตรัง เป็นเจ้าภาพจัดงาน ในวันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายสาทร นราวิสุทธิ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันที่ 31 ตุลาคม 2557

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th