ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขเขต 12 ประจำปี 2557
นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เข้าร่วม แสดงพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขเขต 12 ประจำปี 2557 โดยมี นพ.ธีรพล โตพันธนนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตบริการสุขภาพที่ 12 เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ในวันที่ 23 มกราคม 2558 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th