ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   โครงการ "To BE PBRI NURSE"
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดโครงการ "To BE PBRI NURSE" โดยมี อ.ภารณี เทพส่องแสง รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและยุทธศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าอบรม ในระหว่างวันที่ 24 - 25 มกราคม 2558 ณ หอประชุมศรีตรัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th