ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะด้านของบุคลากรสายสนับสนุน ด้านรักษาความปลอดภัย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะด้านของบุคลากรสายสนับสนุน ด้านรักษาความปลอดภัย นำโดย พ.ต.ต.สิทธิพันธ์ พันธ์คีรี สารวัตรป้องกันปราบปราม ร.ต.ท.อุดมศักดิ์ ทองทวี รองสารวัตรป้องกันปราบปราม และ ด.ต.วินิจ จิตตระกาล ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม ให้เกียรติเป็นวิทยากร และ ดร.ขวัญตา บุญวาศ อำนวยการ กล่าวต้อนรับ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้อง 116 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th