ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   โครงการบริหารงบประมาณและพัสดุแนวใหม่
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดโครงการบริหารงบประมาณและพัสดุแนวใหม่ โดย ดร.ขวัญตา บุยวาศ ผู้อำนวยการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และ อ.ธีรเดช บุญวาศ ให้เกียรติเป็น วิทยากร ระหว่างวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 131 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th