ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   นางเพ็ญจมาศ คำธนะ ผู้อำนวยการ และ บุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
โดย นางเบญญา คุณรักษ์พงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม 116 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง วันที่ 9 มีนาคม 2558

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th