ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   งานเลี้ยง ต้อนรับ ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
ผู้อำนวยการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เครือข่ายภาคใต้ ร่วมกันต้อนรับ นพ.อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก ผู้บริหาร และบุคลากร ของสถาบันพระบรมราชชนก ณ สถานีรถไฟ จังหวัดตรัง และจัดงานเลี้ยงต้อนรับ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดตรัง วันที่ 7 -9 เมษายน 2558

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th