ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   งานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 โดย ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 ณ หอประชุมศรีตรัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th