ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เข้าร่วมการประกวดโต้วาที ระดับอุดมศึกษา
นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เข้าร่วมการประกวดโต้วาที ระดับอุดมศึกษา ในโครงการเชิดชูบุคคลที่ควรบูชา "รำลึกคุณพระยารัษฎา ฉลองนครา 100 ปี โดยได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดโต้วาที ระดับอุดมศึกษา ณ สวนทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง วันที่ 12 เมษายน 2558

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th