ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   พีธีปิด หลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 29/2558
พีธีปิด หลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 29/2558 โดย พณฯท่านชวน หลีกภัย ให้เกียรติเป็นประธาน และมอบเกียรติบัตร ให้แก่ผู้เข้าอบรม ในวันที่ 24 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประชุมพิรุน รัตนวนิช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th