ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัด โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัด โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดย ดร.ปัทมา แคนยุกต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมศรีตรัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง วันที่ 3 สิงหาคม 2558

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th