ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   กิจกรรมรับน้องเข้าบ้าน
ผู้อำนวยการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วม กิจกรรมรับน้องเข้าบ้าน ในวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2558 และได้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน บริเวณสนามหญ้า หน้าตึกอำนวยการ

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th