ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   ประชุมคณะดำเนินงาน การจัดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ ฉุกเฉิน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง โรงพยาบาลศูนย์ตรัง ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้ร่วมกัน ประชุมคณะดำเนินงาน การจัดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ ฉุกเฉิน โดยมี ดร.ขวัญตา บุญวาศ เป็นประธาน และ รศ.ดร.ศิริอร สินธุ เป็นประธาน ร่วม ณ ห้องประชุม กนกวรรณ อาคาร 6 ชั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th