ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   การประชุมสัมมนาทศวรรษพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2558
การประชุมสัมมนาทศวรรษพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2558 สาธารณสุขสามัคคี ทำความดี เพื่อประเทศไทย ทศวรรษพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นำสู่โรงพยาบาลคุณธรรม นำสู่โรงพยาบาลคุณธรรมทั่วแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th