ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   รับน้องสร้างสรรค์ วพบ.ตรัง "กิจกรรมปลูกป่า รับน้อง"
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดโครงการสายสัมพันธ์ น้องพี่ วพบ.ตรัง โดยมี คณะอาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม "ปลูกป่า รับน้อง" ณ สวนพฤษศาสตร์ เขาช่อง จังหวัดตรัง วันที่ 5 กันยายน 2558

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th