ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   ประชุมวิชาการ "การพัฒนาการศึกษา และบริการพยาบาลในศตวรรษที่ 21
ประชุมวิชาการ "การพัฒนาการศึกษา และบริการพยาบาลในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 21 - 22 กันยายน 2558 " ในงานวันสถาปนา 25 ปีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง โดย ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการ วพบ.ตรัง กล่าวรายงาน ต่อ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และปรธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมพิรุณ รัตนวนิช

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th